Het Project

Het land of memory project

Het Europa van vandaag is de erfenis van een complexe geschiedenis, rijk aan soms dramatische gebeurtenissen, die ons grensoverschrijdend gebied hard hebben getroffen, vooral in de loop van de 20e eeuw.

Deze realiteit valt ver buiten het strikte kader van de grenzen van de Grande Région, maar toch concentreert zich er een uitzonderlijk aantal sites die verband houden met de conflicten van de 20e eeuw. Als getuigen van onze gemeenschappelijke geschiedenis hebben zij een onuitwisbaar stempel gedrukt op onze grondgebieden, zowel fysiek als psychologisch, en zijn zij nog steeds sterk aanwezig in het collectieve geheugen.

In deze algemene context is “Land of Memory” bedoeld als een verenigend project dat alle zijden van de Grotere Regio verenigt rond een drieledig doel: getuigen van de ingrijpende historische gebeurtenissen die hebben geleid tot de opbouw van het huidige Europa, ervoor zorgen dat de boodschap van eenheid die werd uitgedragen aan het einde van de verschrikkingen van de twee wereldoorlogen, wordt voortgezet en de toeristische activiteit die door dit thema wordt gegenereerd, versterken.

Om dit gemeenschappelijke doel te bereiken, zal “Land of Memory” zich inspannen om de samenhang tussen de verschillende bij dit onderwerp betrokken actoren in de regio te versterken, de zichtbaarheid van de verschillende over de regio verspreide herdenkingsplaatsen te vergroten, het aan dit thema gewijde toeristische aanbod te verbeteren en ons grondgebied te positioneren als een van de belangrijkste bestemmingen ter wereld op het gebied van herinneringstoerisme.

Het Project

De partners

De partners van het project :

IDELUX Openbare Projecten/Bastenaken Sector, Association Touristique du Luxembourg Belge, Gemeente Tintigny, Gemeente Virton, Fédération du Tourisme de la Province de Liège, Département de la Meuse, CDT de la Meuse, CA du Grand Verdun, SEML Touristique, Grand Verdun, CC Damvillers Spincourt, Office Régional du Tourisme – Visit Eislek, Parc naturel de la Haute-Sûre, Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes. 

LAND OF MEMORY – ANDERE PROJECTEN

Het project “Land of Memory”, dat wordt gesteund door het programma Interreg V A Grande Région, heeft tot doel de Grande Région op Europees niveau te positioneren als een referentiebestemming rond de thema’s herinnering in de 20e eeuw.

Om dit te bereiken hebben de projectpartners de aanzet gegeven tot een groot aantal projecten, waaronder :

> De oprichting begin 2020 van een website met verhalen: www.landofmemory.eu
> De creatie van een bordspel voor het grote publiek en schoolkinderen. (Indien u er een gratis wenst te verkrijgen voor uw school, vzw, speelgoedbibliotheek of toeristische trekpleister, gelieve contact op te nemen met : Aurélie Stouse – IDELUX Projets publics – aurelie.stouse@idelux.be
> Het maken van een kaart van de toeristische bestemming “Land of Memory”.
> Marketing van toeristische herdenkingstochten in de Grotere Regio: www.groupes-landofmemory.eu.
> De creatie van een meeslepende reizende tentoonstelling “Ons gemeenschappelijk erfgoed”, die tot het voorjaar van 2022 door de Grotere Regio zal toeren.